Go to Top
Trang chủ > Tin tức > Phấn đấu đến năm 2020, Nghệ An trở thành tỉnh công nghiệp

Phấn đấu đến năm 2020, Nghệ An trở thành tỉnh công nghiệp

Ngày 4-7, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về việc tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 20-KL-TW của Bộ Chính trị khóa IX; phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc làm việc.
.

Nghệ An đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp, là một tỉnh khá trong khu vực phía Bắc, trung tâm của vùng Bắc Trung bộ, có hệ thống kết cấu hạ tầng cơ bản đồng bộ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao, có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc xứ Nghệ; quốc phòng an ninh vững mạnh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Từ vị trí, đặc điểm, yêu cầu phát triển của tỉnh, Nghệ An kiến nghị Bộ Chính trị xem xét, cho chủ trương để Nghệ An được triển khai thực hiện một số cơ chế, chính sách phát triển kinh tế – xã hội đến năm 2020, theo hướng đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển.
Bộ Chính trị cơ bản nhất trí với mục tiêu tổng quát, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển Nghệ An đến năm 2020, đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực, đến năm 2020 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại; xây dựng Nghệ An thành trung tâm kinh tế – xã hội của vùng. Bộ Chính trị nhất trí cao ra Nghị quyết về phương hướng phát triển kinh tế – xã hội Nghệ An đến năm 2020, gồm những chủ trương, chính sách, tư tưởng chỉ đạo lớn, với mong muốn sắp tới Nghệ An vươn lên phát triển mạnh mẽ hơn nữa, để đến năm 2020 đạt được mục tiêu, yêu cầu đã đề ra – cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, xứng đáng với vai trò trung tâm của vùng Bắc Trung bộ…
Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu bật vị trí, vai trò quan trọng, tiềm năng lợi thế, cũng như đòi hỏi Nghệ An phải tiếp tục phát triển hơn nữa trong thời gian tới. Nghệ An là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhiều danh nhân, lãnh tụ xuất sắc của Đảng và Nhà nước; một tỉnh giàu truyền thống yêu nước và cách mạng, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Là địa phương có diện tích tự nhiên rộng nhất nước, tài nguyên thiên nhiên phong phú, nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa lâu đời; dân số hơn 3 triệu người; là đầu mối giao thông quan trọng, cửa ngõ sang Lào, Thái Lan; có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng an ninh, Nghệ An hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để tiếp tục phát triển đi lên.
Tổng Bí thư nhấn mạnh, để thực hiện được mục tiêu đã đề ra, Nghệ An cần đổi mới tư duy theo hướng đi lên bằng chính sức mạnh nội lực; đặt sự phát triển của Nghệ An trong sự phát triển chung của vùng, có sự liên kết, gắn kết với các địa phương xung quanh. Phát huy mạnh nội lực thông qua phát triển các thành phần kinh tế, bao gồm cả kinh tế tư nhân, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; phát huy tối đa các nguồn lực, không chỉ đề nghị Trung ương hỗ trợ, mặc dù sự hỗ trợ của Trung ương là cần thiết. Bên cạnh đó, Nghệ An cần chú ý vấn đề an ninh tôn giáo, phát triển khu vực miền Tây…

Nguồn Vfress