Go to Top
Trang chủ > Tin tức > Sáu tháng, ngành ngân hàng Hà Nội huy động gần 1.110 nghìn tỷ đồng

Sáu tháng, ngành ngân hàng Hà Nội huy động gần 1.110 nghìn tỷ đồng

Chiều 30-7, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh Hà Nội triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng 6 tháng cuối năm.

Tính đến hết tháng 6, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn đạt gần 1.110 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 6% so với cuối năm 2013, trong đó, tiền gửi tiết kiệm tăng 1,45%, tiền gửi thanh toán tăng 6,44%. Tổng dư nợ tín dụng bao gồm cả cho vay và đầu tư đạt hơn 921 nghìn tỷ đồng (riêng dư nợ cho vay nền kinh tế 682 nghìn tỷ đồng).

Các TCTD tập trung vốn tín dụng cho vay nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu, DN vừa và nhỏ; lãi suất các khoản vay cũ tiếp tục được điều chỉnh giảm, nhờ đó, dư nợ cho vay bằng VND có lãi suất trên 13%/năm chỉ chiếm khoảng 15-17% dư nợ cho vay bằng VND (chủ yếu là cho vay tiêu dùng, cho vay trung và dài hạn). Cho vay hỗ trợ nhà ở đã giải ngân 1.108 nghìn tỷ đồng, tăng gấp 3,3 lần so với cuối năm 2013, trong đó, giải ngân cho vay DN 368,59 tỷ đồng, cá nhân 740 tỷ đồng…

Sáu tháng cuối năm, NHNN Chi nhánh Hà Nội sẽ tiếp tục chỉ đạo các TCTD triển khai các giải pháp để đạt mục tiêu tín dụng cả năm tăng 12-14%, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất – kinh doanh, đáp ứng vốn cho nền kinh tế. Tăng cường thanh tra, giám sát ngân hàng, thực hiện tái cơ cấu hệ thống các TCTD, quản lý ngoại hối và thị trường vàng…