Go to Top
Trang chủ > Tin tức > Thành lập cụm tiểu thủ công nghiệp tại huyện Gia Lâm

Thành lập cụm tiểu thủ công nghiệp tại huyện Gia Lâm

Hà Nội vừa quyết định thành lập thêm một cụm tiểu thủ công nghiệp tại đại bàn huyện Gia Lâm. Sau khi hoàn thành, Cụm tiểu thủ công nghiệp thu hút phát triển các ngành nghề tiềm năng, lợi thế của địa phương, trong đó, ưu tiên những ngành nghề sản xuất sử dụng nhiều lao động.

.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 3304/QĐ-UBND thành lập cụm tiểu thủ công nghiệp Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, có quy mô rộng 7ha được đầu tư xây dựng mới trong vòng hai năm (2013-2014).
Các ngành nghề sẽ có trong cụm tiểu thủ công nghiệp như: Sản xuất diêm, chế biến gỗ; sản xuất nến; chế biến dược liệu và một số ngành nghề sản xuất tiểu thủ công nghiệp khác theo quy hoạch phát triển công nghiệp của thành phố. Bên cạnh đó, cụm tiểu thủ công nghiệp còn phục vụ di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm tại các làng nghề của huyện Gia Lâm.

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Gia Lâm được giao làm chủ đầu tư thực hiện việc đầu tư, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm tiểu thủ công nghiệp, đồng thời chuyển giao quản lý sau đầu tư cho trung tâm phát triển cụm công nghiệp cấp huyện khi được thành lập…

Thời gian hoạt động của cụm tiểu thủ công nghiệp này trong vòng 50 năm kể từ ngày quyết định được thành lập.

Các sở: Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Quy hoạch Kiến trúc, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn UBND huyện Gia Lâm thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Theo qui hoạch, đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, Hà Nội sẽ có 49 cụm công nghiệp trên tổng diện tích 3.707 ha; 177 điểm công nghiệp với tổng diện tích 1.330 ha.

Đến nay, Hà Nội đã có 43/49 cum công nghiệp, 63/177 điểm công nghiệp đã và đang xây dựng, trong đó 19 cụm công nghiệp đã hoàn thành hoặc cơ bản hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật và đi vào hoạt động; 7 cụm công nghiệp đang triển khai xây dựng từng phần các hạng mục hạ tầng kỹ thuật và thu hút các nhà đầu tư thứ phát; 17 cụm công nghiệp mới đang thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư; 6 cụm công nghiệp đang trong quá trình kêu gọi đầu tư; 22 điểm đã hoàn thành hoặc cơ bản hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật, đã giao đất cho các hộ sản xuất làng nghề xây dựng nhà xưởng; 41 điểm đang hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng hoặc bắt đầu triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật.


Nguồn : Baocongthuong.com.vn