Go to Top
Trang chủ > Tin công ty > Thông báo họp phòng AO ngày 14/6/2012

Thông báo họp phòng AO ngày 14/6/2012


.


Kính gửi: Ban giám đốc công ty Việt Mỹ , các đồng chí phụ trách các phòng ban công ty và đại diện Công ty Total VN  phụ trách nhà phân phối!

Trân trọng kính mời Ban giám đốc và các đồng chí tham dự cuộc họp báo cáo kinh doanh tháng 5/2012 phòng AO:

– Địa điểm phòng họp công ty.
– Thời gian : 9h00 thứ năm ngày 14/06/2012

Nội dung:

– Báo cáo kết quả kinh doanh tháng 4/2012 và tình hình Kinh doanh trong các tháng tiếp theo


Trân trọng kính mời  Ban Giám Đốc, các đồng chí thu xếp công việc tham dự cuộc họp được đầy đủ và đúng giờ!