Go to Top
Trang chủ > Tin công ty > Thông báo họp Sơ kết kinh doanh quý 3/2011

Thông báo họp Sơ kết kinh doanh quý 3/2011


.

Công ty cổ phần dầu nhờn quốc tế Việt Mỹ tổ chức họp báo cáo kết quả kinh doanh quý 3/2011

Thời gian : 9h00 sáng thứ 4 ngày 13/07/2011
Địa điểm: phòng họp công ty Việt Mỹ.

Cuộc họp sẽ có sự tham dự của lãnh đạo, trưởng phó phòng của Công ty Việt Mỹ và Công ty Total Việt Nam