Go to Top
Trang chủ > Tin công ty > Thông báo họp Sơ kết kinh doanh quý III/2012

Thông báo họp Sơ kết kinh doanh quý III/2012

.

Thông báo họp Sơ kết kinh doanh quý III/2012 của Công ty CP dầu nhờn Quốc tế Việt Mỹ

Thời gian : 13h30 chiều thứ 4 ngày 17/10/2012
Địa điểm : Tại phòng họp tầng 3 Tòa nhà Handi Resco – 521 Kim Mã – Ba Đình – Hà Nội

Đề ngh các trưởng phó phòng và cán bộ liên quan có mặt đầy đủ, đúng giờ.

Trân trọng cảm ơn.

Một số hình ảnh trong cuộc họp: