Go to Top
Trang chủ > Tin công ty > Thông báo họp tổng kết tháng 5 của phòng vòng bi

Thông báo họp tổng kết tháng 5 của phòng vòng bi

.
Phòng Vòng bi trân trọng kính mời Ban giám đốc và các đồng chí tham dự họp báo cáo tháng 5 của phòng với lịch cụ thể như sau: 

Thời gian : 9h sáng Ngày Thứ Sáu, 14/06/2013

Địa điểm : Tại phòng họp Công ty CP dầu nhờn quốc tế Việt Mỹ

Vậy kính mong Ban giám đốc và các đồng chí có mặt đầy đủ và đúng giờ.