Go to Top
Trang chủ > Tin công ty > Tiệc mừng sinh nhật nhân viên Việt Mỹ tháng 8 & 9/ 2010

Tiệc mừng sinh nhật nhân viên Việt Mỹ tháng 8 & 9/ 2010

Ngày 17-9-2010 Công ty CP Dầu nhờn Quốc tế Việt Mỹ tổ chức chúc mừng Sinh nhật cán bộ công nhân viên có ngày sinh trong tháng 8 & 9
.


11h30 thứ Sáu ngày 17-9-2010, Công ty CP Dầu nhờn Quốc tế Việt Mỹ tổ chức chúc mừng Sinh nhật cán bộ công nhân viên. Kính mời ban Giám đốc cùng toàn thể nhân viên công ty tham dự.

Danh sách:

Nguyễn Thanh Sơn (09 – 08)

Nguyễn Thu Hồng (31 – 08)

Đào Nữ Huyền Chi (12 – 08)

Đặng Thu Thủy (22 – 08)

Phạm Bảo Vĩnh (08 – 08)

Nguyễn Ngọc Anh (12 – 08)

Chu Chí Sỹ (24 – 08)

Vũ Kim Cương (26 – 09)

Nguyễn Mạnh Phúc (07 – 09)

Nguyễn Văn Toán (10 – 09)

Lê Đình Lĩnh (14 – 09)

Nguyễn Việt Trường (30 – 09)