Go to Top
Trang chủ > Tin tức > Điểm lại bức tranh xuất nhập khẩu hàng hóa nửa đầu năm 2014

Điểm lại bức tranh xuất nhập khẩu hàng hóa nửa đầu năm 2014

Cán cân thương mại của Việt Nam tiếp tục thặng dư trong nửa đầu của năm 2014 nhờ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu, bù đắp cho mức nhập siêu của các doanh nghiệp trong nước.

Ngoài ra, tốc độ tăng của xuất khẩu cao hơn tốc độ tăng của nhập khẩu cũng góp phần tạo ra mức thặng dư 1,32 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm.

Dưới đây là bức tranh thương mại của Việt Nam 6 tháng đầu năm qua các con số.

Kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2014 ước đạt 70,9 tỷ USD, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm 2013, trong khi kim ngạch nhập khẩu đạt 69,6 tỷ USD, tăng 15,8%.

Xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong 6 tháng đạt 47,8 tỷ USD, chiếm 67,5% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Nhập khẩu của các doanh nghiệp FDI trong 6 tháng đầu năm đạt 39,3 tỷ USD, chiếm 56,5% tổng kim ngạch nhập khẩu khẩu của Việt Nam.

Như vậy, các doanh nghiệp FDI đã xuất siêu 8,5 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm, trong khi các doanh nghiệp trong nước nhập khẩu 7,2 tỷ USD, giúp cán cân thương mại của Việt Nam thặng dư 1,32 tỷ USD.

Xuất khẩu nhóm hàng nông sản, thủy sản 6 tháng đầu năm 2014 ước đạt 10,78 tỷ USD, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm 2013. Các mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2013 là thủy sản ước đạt 3,5 tỷ USD, tăng 26,5%; cà phê ước đạt 2,1 tỷ USD, tăng 24,8%; hạt tiêu ước đạt 819 triệu USD, tăng 53,2%; rau quả tăng 33,1%, hạt điều tăng 22,1%.

Các mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu giảm so với cùng kỳ là cao su ước đạt 651 triệu USD, giảm 32,3%; sắn và các sản phẩm từ sắn ước đạt 573 triệu USD, giảm 12,2%, gạo ước đạt 1,49 tỷ USD, giảm 5%. Các mặt hàng này đều có lượng xuất khẩu giảm so với cùng kỳ, trong đó xuất khẩu gạo ước đạt 3,32 triệu tấn, giảm 6,5% về lượng; sắn và các sản phẩm từ sắn ước 1,8 triệu tấn, giảm 12,3% và cao su ước khoảng 340 nghìn tấn, giảm 10,7%.

Giá xuất khẩu bình quân của nhiều nhóm hàng nông sản ở mức tương đương hoặc tăng nhẹ so với cùng kỳ, ngoại trừ cao su và cà phê có giá xuất khẩu giảm lần lượt là 24% và 5,4% so với cùng kỳ.

Xuất khẩu nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản 6 tháng đầu năm ước đạt 5,09 tỷ USD, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2013. Giá xuất khẩu các mặt hàng trong nhóm đều tăng so với cùng kỳ năm 2013, nhưng lượng xuất khẩu lại giảm.

Xuất khẩu nhóm hàng công nghiệp chế biến 6 tháng đầu năm ước đạt 50,92 tỷ USD, tăng 15,8% so với cùng kỳ. Ngoại trừ xuất khẩu phân bón giảm 17,4%, máy vi tính, sản phẩm điện từ và linh kiện giảm 4,8%, tất cả các mặt hàng trong nhóm đều có tăng trưởng dương so với cùng kỳ.

Xuất khẩu các mặt hàng xuất khẩu chủ lực đều tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ như điện thoại các loại và linh kiện ước đạt 11,68 tỷ USD, tăng 17,1%; hàng dệt và may mặc ước đạt 9,26 tỷ USD, tăng 18,2%; giày dép ước đạt 4,84 tỷ USD, tăng 21,9%; gỗ và sản phẩm gỗ ước đạt 2,89 tỷ USD, tăng 16%; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng ước đạt 3,41 tỷ USD, tăng 20,4%; phương tiện vận tải và phụ tùng ước đạt 2,9 tỷ USD, tăng 12,8%.

 

Về thị trường xuất khẩu trong 6 tháng, EU vươn lên vị trí dẫn đầu với tổng kim ngạch ước đạt 13,1 tỷ USD, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2013. Đứng thứ 2 là Mỹ với kim ngạch đạt 13 tỷ USD, tăng 19,5%. Thị trường ASEAN đứng thứ 3 với 9,6 tỷ USD, tăng 4,8%; tiếp đến là Trung Quốc với 7,4 tỷ USD, tăng 20,8%; thị trường Hàn Quốc ước tính đạt 2,9 tỷ USD, giảm 3,5%.

 

Trung Nghĩa – Người Đồng Hành