Go to Top
Trang chủ > Giới thiệu tập đoàn Schaeffler

Giới thiệu tập đoàn Schaeffler

Vòng Bi chặn, Bi trụ mặt cầu

Vòng Bi chặn, Bi trụ mặt cầu
Spherical Roller Thrust Bearings


Ký Hiệu Vòng Bi:      292E, 293E, 294EĐặc Tính Kỹ Thuật:

- Khả năng chịu lực
+ Hướng kính :  TB
+ Dọc trục:
rất cao

- Khả năng tự lựa: tốt từ 1,5* - 2,5*

- Tốc độ từ TB đến cao

- Ký hiệu đuôi:
E        Thiết kế tăng cường hiệu suất sử dụng
MB     Vòng cách đúc bằng đồng, dẫn hướng bằng thớt lắp vào trục

.

Vòng Bi Tang trống tự lựa 2 dãy bi

Vòng Bi Tang trống tự lựa 2 dãy bi
Barrel Roller Bearings


Ký Hiệu Vòng Bi:    213, 222, 223, 230, 231, 232, 233, 239, 240, 241Đặc Tính Kỹ Thuật:

- Khả năng chịu lực
+ Hướng kính : rất cao
+ Dọc trục:
TB

- Khả năng tự lựa: tốt từ 0,5* - 2*

- Tốc độ từ thấp đến TB

- Ký hiệu đuôi:
A, B        Thiết kế bên trong co thay đổi
E, E1       Thiết kế tăng cường hiệu suất sử dụng
K             Lỗ côn, độ côn 1:12
K30          Lỗ côn, độ côn 1:30
M            Vòng cách đúc bằng đồng, bi dẫn hướng
MA         Vòng cách đúc bằng đồng, vòng ngoài dẫn hướng
MB         Vòng cách đúc bằng đồng, vòng trong dẫn hướng
S            Rãnh dau và lỗ dầu trên vong ngoài
T41A     Thiết kế đặc biệt cho ứng suất rung động vơi dung sai đường kính nhỏ, khe hơ hướng kính cấp C4
TVPB    Vòng cách kiểu window đúc bằng chất dẽo tổng hơp Polyamide có  chứa sơi thủy tinh, vòng trong dẫn hướng

.

Vòng Bi Tang trống tự lựa 1 dãy bi

Vòng Bi Tang trống tự lựa 1 dãy bi
Barrel Roller Bearings


Ký Hiệu Vòng Bi:    202, 203Đặc Tính Kỹ Thuật:

- Khả năng chịu lực
+ Hướng kính : rất cao
+ Dọc trục:
thấp

- Khả năng tự lựa: rất cao max 4*

- Tốc độ từ thấp đến TB

- Ký hiệu đuôi:
C3      Độ hơ hướng kính lơn hơn bình thường
K        Lỗ côn
MB     Vòng cách đúc bằng đồng, vòng trong dẫn hướng
T        Vòng cách kiểu window đúc bằng chất dẽo tổng hơp Polyamide có chứa sơi thủy tinh

.

Vòng Bi Côn

Vòng Bi Côn
Tapered Roller Bearings


Ký Hiệu Vòng Bi:    302, 303, 313, 320, 322, 323, 329, 330, 331, 332Đặc Tính Kỹ Thuật:

- Khả năng chịu lực
+ Hướng kính : cao
+ Dọc trục:
cao

- Khả năng tự lựa: từ 1'-4'

- Tốc độ từ TB đến cao

- Ký hiệu đuôi:
A                  Thiết kế bên trong co thay đổi
A…N11CA    Khe hơ dọc trục A theo µm, 2 vòng bi côn lap theo kiểu X vơi miếng đệm giữa 2 vòng
B                 Góc tiếp xúc tăng lên
X                  Kích thước bên ngoai thích ứng vơi tiêu chuan quốc tế

.

Vòng Bi trụ, 2 dãy bi

Vòng Bi trụ, 2 dãy bi
Cylindrical Roller Bearing, Double Row


Ký Hiệu Vòng Bi:      NN30ASK.M.SPĐặc Tính Kỹ Thuật:

- Khả năng chịu lực
+ Hướng kính : rất cao
+ Dọc trục:
không hoặc rất ít

- Khả năng tự lựa: rất thấp

- Tốc độ từ cao đến rất cao

- Ký hiệu đuôi:
A     Thiết kế bên trong co thay đổi
S     Rãnh dau và lỗ dầu trên vong ngoài
K     Lỗ côn, độ côn 1:12
M    Vòng cách đúc bằng đồng, bi dẫn hướng
SP   Dung sai đặc biệt chính xác, khe hơ vòng bi cấp C1NA

.

Vòng Bi trụ, 1 dãy bi

Vòng Bi trụ, 1 dãy bi
Cylindrical Roller Bearing, Single Row


Ký Hiệu Vòng Bi:  NU10, 19, 2, 22, 23, 3   NJ2, 22, 23, 3   NUP2, 22, 23, 3   N2, 3Đặc Tính Kỹ Thuật:

- Khả năng chịu lực
+ Hướng kính : cao
+ Dọc trục:
không ( hoặc chịu được rất ít đối vơi loại có gờ trên vòng trong)

- Khả năng tự lựa: từ 1' - 4'

- Tốc độ từ cao đến rất cao

- Ký hiệu đuôi:
E            Thiết kế tăng cường hiệu suất sử dụng
M, M1    Vòng cách đúc bằng đồng, bi dẫn hướng
TVP2     Vòng cách kiểu window đúc bằng chất dẽo tổng hơp Polyamide có chứa sơi thủy tinh, bi dẫn hướng.

Vòng Bi chặn tiếp xúc góc, 2 hướng, bi cầu

Vòng Bi chặn tiếp xúc góc, 2 hướng, bi cầu
Angular Contact Thrust Ball Bearing, Double Direction


Ký Hiệu Vòng Bi:    2344, 2347


Đặc Tính Kỹ Thuật:

- Khả năng chịu lực
+ Hướng kính : không
+ Dọc trục:
trung bình theo 2 hướng

- Khả năng tự lựa: thấp

- Tốc độ rất cao

- Ký hiệu đuôi:
M     Vòng cách đúc bằng đồng, bi dẫn hướng
SP    Dung sai cấp chính xác SP

4

.

Vòng Bi chặn tiếp xúc góc, 1 hướng, bi cầu

Vòng Bi chặn tiếp xúc góc, 1 hướng, bi cầu
Angular Contact Thrust Ball Bearing, Single Direction


Ký Hiệu Vòng Bi:  7602, 7603


Đặc Tính Kỹ Thuật:

- Khả năng chịu lực
+ Hướng kính : thấp
+ Dọc trục:
trung bình

- Khả năng tự lựa: thấp

- Tốc độ cao

- Ký hiệu đuôi:
TVP    Vòng cách kiểu window đúc bằng chất dẽo tổng hơp Polyamide có chứa sơi  thủy tinh, bi dẫn hướng

4

.

Vòng Bi chặn 2 hướng, Bi cầu

Vòng Bi chặn 2 hướng, Bi cầu
Thrust Ball Bearings, Double Direction


Ký Hiệu Vòng Bi:      522, 523, 542, 543


Đặc Tính Kỹ Thuật:

- Khả năng chịu lực
+ Hướng kính : không
+ Dọc trục:
trung bình theo 2 hướng

- Khả năng tự lựa: không

- Tốc độ TB

- Ký hiệu đuôi:
FP     Vòng cách đúc bằng thép kiểu window, bi dẫn hướng
M      Vòng cách đúc bằng đồng, bi dẫn hướng
MP    Vòng cách đúc bằng đồng kiểu window, bi dẫn hướng4

.

Vòng Bi chặn 1 hướng, Bi cầu

Vòng Bi chặn 1 hướng, Bi cầu
Thrust Ball Bearings, Single Direction


Ký Hiệu Vòng Bi:  511, 512, 513, 514, 532, 533


Đặc Tính Kỹ Thuật:

- Khả năng chịu lực
+ Hướng kính : không
+ Dọc trục:
trung bình

- Khả năng tự lựa: không

- Tốc độ TB

- Ký hiệu đuôi:
FP     Vòng cách đúc bằng thép kiểu window, bi dẫn hướng
M      Vòng cách đúc bằng đồng, bi dẫn hướng
MP    Vòng cách đúc bằng đồng kiểu window, bi dẫn hướng4

.

Vòng Bi cầu tự lựa

Vòng Bi cầu tự lựa
Self-Aligning Ball Bearings

Ký Hiệu Vòng Bi:     12, 13, 22, 23, 112


Đặc Tính Kỹ Thuật:

- Khả năng chịu lực
+ Hướng kính : thấp
+ Dọc trục:
thấp

- Khả năng tự lựa:
+Vòng bi không bích max 40
+Vòng bi có bích max 1.50

- Tốc độ cao

- Ký hiệu đuôi:
C3     Độ hở hướng kính lơn hơn bình thường
K       Lỗ côn
M      Vòng cách đúc bằng đồng, bi dẫn hướng
.2RS  Hai nắp nhựa
TV    Vòng cách đúc bằng chất dẽo tổng hơp Polyamide có chứa sơi thủy tinh, bi dẫn hướng

4

.

VB cầu tiếp xúc góc 4 điểm

Vòng Bi cầu tiếp xúc góc 4 điểm
Four Point Ball Bearing

Ký Hiệu Vòng Bi:  QJ2, QJ3Đặc Tính Kỹ Thuật:
- Khả năng chịu lực
+ Hướng kính : thấp
+ Dọc trục:  cao theo 2 hướng

- Khả năng tự lựa: ít

- Tốc độ từ TB đến cao

- Ký hiệu đuôi:

MPA     Vòng cách đúc bằng đồng kiểu window, vòng ngoài dẫn hướng
N2        2 rãnh giữ trên gơ vòng ngoài
TVP      Vòng cách kiểu window đúc bằng chất dẽo tổng hơp Polyamide có chứa sơi thủy tinh, bi dẫn hướng

.

Vòng Bi Trục Chính

Vòng Bi Trục Chính
Spindle Bearings

Ký Hiệu Vòng Bi:     B70, B719, B72, HCS70,HCS719, HSS70, HSS719Đặc Tính Kỹ Thuật:
- Khả năng chịu lực
+ Hướng kính : trung bình
+ Dọc trục:  cao

- Khả năng tự lựa: không

- Tốc độ rất cao

- Ký hiệu đuôi:

C      Góc tiếp xúc 150
E      Góc tiếp xúc 250
P4S  Dung sai cấp chính xác P4S
T      Vòng cách bằng chất dẻo tổng hơp nhựa thông
UL    Thiết kế thông dung cho các kiểu ghép đôi dang O & X, tải trọng ban đầu thấp


* Các kiểu ghép:.

Vòng Bi Cầu Tiếp Xúc Góc, Hai Dãy Bi

Vòng Bi Cầu Tiếp Xúc Góc, Hai Dãy Bi
Angular  Contact Ball Bearings, Double Row

Ký Hiệu Vòng Bi:     32, 33, 32B, 33B, 33DAĐặc Tính Kỹ Thuật:
- Khả năng chịu lực
+ Hướng kính : trung bình
+ Dọc trục:  cao theo 2 hướng

- Khả năng tự lựa: không

- Tốc độ không cao như loại 1 dãy bi

- Ký hiệu đuôi:

• B: Thiết kế bên trong có thay đổi
DA: Vòng trong tách làm hai
M: Vòng cách đúc bằng đồng, bi dẫn hướng
MA: Vòng cách đúc bằng đồng, vòng ngoài dẫn hướng
.2RSR: Hai nắp nhựa
TVH:    Vòng cách kiểu snap đúc bằng chất dẽo tổng hơp Polyamide có chứa sơi thủy tinh, bi dẫn hướng
• TVP:   Vòng cách kiểu window đúc bằng chất dẽo tổng hơp Polyamide có chứa sơi thủy tinh, bi dẫn hướng
.2ZR:    Hai nắp sắt32,33      32B,33B      33DA
Góc tiếp xúc       350            250           450
Rãnh điền bi       Có           Không       Không

.

Gối đỡ & phụ kiện đi kèm

Gối đỡ & phụ kiện đi kèm
Plummer Block &Accessories
.

Vòng Bi Cầu Tiếp Xúc Góc, Một Dãy Bi

Vòng Bi Cầu Tiếp Xúc Góc, Một Dãy Bi
Angular Contact Ball Bearings, Single Row


Ký Hiệu Vòng Bi: 72B, 73B
Đặc Tính Kỹ Thuật:
- Khả năng chịu lực
+ Hướng kính : trung bình
+ Dọc trục: cao

- Khả năng tự lựa: không

- Tốc độ từ cao đến rất cao

- Ký hiệu đuôi:

• B: Thiết kế bên trong co thay đổi, góc tiếp xúc 40
JP: Vòng cách dập bằng thép kiểu window
MP: Vòng cách đúc bằng đồng kiểu window
TVP: Vòng cách đúc bằng chất dẽo tổng hơp Polyamide có chứa sơi thủy tinh, kiểu window
UA: Thiết kế phổ biến cho lắp đặt theo cặp, cặp lắp kiểu lắp O và X có khe hơ dọc trục nhỏ
UO: Thiết kế phổ biến cho lắp đặt theo cặp, cặp lắp kiểu lắp O và X có khe hơ dọc trục bằng 0

.

Vòng Bi chặn, Bi trụ

Vòng Bi chặn, Bi trụ
Cylindrical  Roller Thrust Bearings

Ký Hiệu Vòng Bi:        811, 812Đặc Tính Kỹ Thuật:

- Khả năng chịu lực
+ Hướng kính :  không
+ Dọc trục:
rất cao

- Khả năng tự lựa: không

- Tốc độ thấp

- Ký hiệu đuôi:
LPB    Vòng cách kiểu window đúc bằng kim loại nhẹ, trục dẫn hướng
MB     Vòng cách đúc bằng đồng, trục dẫn hướng
MPB   Vòng cách kiểu window đúc bằng đồng, trục dẫn hướng
TVPB,TVPB1     Vòng cách kiểu window đúc bằng chất dẽo tổng hơp Polyamide có chứa sơi thủy tinh, trục dẫn hướng

.

Vòng Bi Cầu Rãnh Sâu, Một Dãy Bi

Vòng Bi Cầu Rãnh Sâu, Một Dãy Bi
Deep Groove Ball Bearing, Single Row

Ký Hiệu Vòng Bi: 160, 161, 60, S60, 618, 62, S62, 622, 623, 63, S63, 64Đặc Tính Kỹ Thuật:
- Khả năng chịu lực
+ Hướng kính : trung bình
+ Dọc trục:  trung bình

- Khả năng tự lựa
+ Phụ thuộc vào tải, thường từ 2’ đến 16’

- Tốc độ từ cao đến rất cao

- Ký hiệu đuôi:

• M                  : vòng cách đúc bằng đồng, bi dẫn hướng
• .2RS, .2RSR : hai nắp nhựa
• .W203B        : vòng bi bằng thép không gỉ
• .2ZR, .2Z      : hai nắp sắt

.

Giới thiệu tập đoàn Schaeffler

 
Schaeffler Group
 
- FAG là công ty tiên phong và là nhà sản xuất vòng bi đầu tiên trên thế giới. Gần 120 năm trước đây, vào năm 1883, tại thành phố Schweinfurt ở CHLB Đức, ông Friedrich Fisher đã chế tạo thành công máy mài viên bi (được cấp bằng sáng chế năm 1890), cỗ máy này cho phép tạo ra những viên bi thép có kích cỡ va độ tròn hoàn toàn giống nhau. Sự phát triển kỹ thuật này đã tạo ra một bước đột phá cho công nghiệp vòng bi ngày nay. Chữ Kugelfisher (bi Fisher) có nguồn gốc từ "Kugel"-nghĩa tiếng Đức là viên bi, và "Fisher"-tên của người phát minh ra máy mài viên bi và là một phần của thương hiệu FAG. - Từ tháng giêng năm 2002, FAG trở thành một thành viên của tập đoàn INA (CHLB Đức), các hoạt động sẩn xuất vòng bi của hai công ty được sáp nhập với nhau. Việc sáp nhập giúp cho INA và FAG trở thành nhà sản xuất vòng bi lớn thứ hai trên thế giới.
4.
.