Go to Top

Vòng Bi cầu tự lựa

Vòng Bi cầu tự lựa
Self-Aligning Ball Bearings

Ký Hiệu Vòng Bi:     12, 13, 22, 23, 112


Đặc Tính Kỹ Thuật:

– Khả năng chịu lực
+ Hướng kính : thấp
+ Dọc trục:thấp

– Khả năng tự lựa:
+Vòng bi không bích max 40
+Vòng bi có bích max 1.50

– Tốc độ cao

– Ký hiệu đuôi:
C3     Độ hở hướng kính lơn hơn bình thường
K       Lỗ côn
M      Vòng cách đúc bằng đồng, bi dẫn hướng
.2RS  Hai nắp nhựa
TV    Vòng cách đúc bằng chất dẽo tổng hơp Polyamide có chứa sơi thủy tinh, bi dẫn hướng

4

.