Go to Top

Vòng Bi trụ, 2 dãy bi

Vòng Bi trụ, 2 dãy bi
Cylindrical Roller Bearing, Double Row


Ký Hiệu Vòng Bi:      NN30ASK.M.SPĐặc Tính Kỹ Thuật:

– Khả năng chịu lực
+ Hướng kính : rất cao
+ Dọc trục: không hoặc rất ít

– Khả năng tự lựa: rất thấp

– Tốc độ từ cao đến rất cao

– Ký hiệu đuôi:
A     Thiết kế bên trong co thay đổi
S     Rãnh dau và lỗ dầu trên vong ngoài
K     Lỗ côn, độ côn 1:12
M    Vòng cách đúc bằng đồng, bi dẫn hướng
SP   Dung sai đặc biệt chính xác, khe hơ vòng bi cấp C1NA

.