Go to Top
Trang chủ > Tin tức > Công ty Truyền tải điện 2: Nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh

Công ty Truyền tải điện 2: Nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh

Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) đã và đang triển khai nhiều giải pháp thực hiện Đề án Nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và tăng năng suất lao động.

Công nhân truyền tải điện kiểm tra độ an toàn thiết bị

Những kết quả tích cực

Ông Nguyễn Tuấn Tùng – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) kiêm nhiệm Giám đốc PTC2 – cho biết, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và EVNNPT, ngay từ đầu năm 2016, PTC2 đã thành lập Ban chỉ đạo xây dựng và triển khai Đề án nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng năng suất lao động tới toàn đơn vị, gắn liền trách nhiệm của các thành viên. Theo đó, đã đặt ra các chỉ tiêu gồm: Nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện, bảo đảm độ an toàn cung cấp điện; nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm tổn thất điện năng (TTĐN); nâng cao năng suất lao động; hiệu quả tài chính….

Nhờ những nỗ lực của toàn đơn vị, đến nay, hệ thống lưới truyền tải điện do PTC2 quản lý vận hành an toàn, liên tục, bảo đảm cung cấp điện cho phụ tải khu vực, trong đó có các sự kiện lớn của đất nước, cũng như dịp nắng nóng vừa qua thông qua việc làm tốt công tác sửa chữa thường xuyên và sửa chữa lớn theo kế hoạch, thí nghiệm thiết bị định kỳ….

Tính đến hết tháng 6/2016, sản lượng điện truyền tải là 3,65 tỷ kWh, đạt 53,69% so với sản lượng của EVNNPT giao, tăng so với cùng năm 2015 là 17,32%. Đối với công tác đầu tư xây dựng, công ty thực hiện giá trị đạt 87,096 tỷ đồng; đã thanh toán 62,402 tỷ đồng.

Trong công tác tối ưu hóa chi phí, PTC2 đã giảm chỉ tiêu TTĐN, tiết kiệm 5% điện tự dùng đạt trên 1,23 triệu kWh, giảm 297.306 kWh so với cùng kỳ năm 2015. Chỉ tiêu tiết giảm 5% giá trị dự toán các công việc chỉ định thầu trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, cũng như dự toán được duyệt trong giai đoạn thực hiện đầu tư đạt kết quả tốt. Bên cạnh đó, đơn vị đã tiết kiệm 5% kế hoạch chi phí (vật liệu, dịch vụ mua ngoài, chi phí khác bằng tiền) với giá trị 3.190 triệu đồng.

Đồng bộ các giải pháp

Theo ông Tùng, để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và tăng năng suất lao động, bảo đảm an toàn vận hành lưới điện, trong những tháng cuối năm 2016 và những năm tiếp theo, PTC2 tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng. Cùng đó, PTC2 quyết liệt các giải pháp giảm chi phí bằng cách tiết kiệm như giảm chi phí hội họp, tiếp khách; ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức hội nghị, điều hành sản xuất qua cầu truyền hình; chủ động theo dõi sát chi phí sản xuất nhằm bảo đảm không vượt kế hoạch.

PTC2 cũng tăng cường đào tạo toàn diện cho đội ngũ nhân lực nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật vận hành. Thực hiện trang bị đầy đủ các thiết bị tiên tiến để theo dõi, giám sát hoạt động lưới truyền tải điện 500kV như: Thiết bị giám sát dầu online MBA, kháng điện; lắp bổ sung máy cắt kháng; thiết bị định vị sự cố đường dây 500kV, 220kV; thiết bị kiểm tra phóng điện cục bộ MBA; thực hiện thí nghiệm phân tích hàm lượng khí trong dầu và thí nghiệm phóng điện cục bộ với tần suất 1 tháng/1 lần đối với các MBA, kháng điện 500kV; định kỳ thí nghiệm độ ẩm trong cách điện cứng; ca trực tăng cường theo dõi nhiệt độ dầu, nhiệt độ cuộn dây 30 phút/1 lần. Thống kê, phân loại, đánh giá tình trạng thiết bị đang vận hành trên lưới điện truyền tải để có cơ sở nhận định trong việc lựa chọn thiết bị của công tác sửa chữa lớn, đầu tư xây dựng nhằm lựa chọn mua sắm thiết bị có chất lượng cao.

Trong năm 2016, PTC2 phấn đấu hoàn thành các nhóm chỉ tiêu do tổng công ty đặt ra là bảo đảm vận hành hệ thống truyền tải điện quốc gia an toàn, liên tục, ổn định, giảm suất sự cố lưới điện; giảm TTĐN đạt 2,1%; năng suất lao động tăng bình quân hàng năm 10%; bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh có lãi đạt và vượt kế hoạch được giao.

Đình Dũng