Go to Top
Trang chủ > Tin công ty > Thông báo họp báo cáo tổng kết quý II

Thông báo họp báo cáo tổng kết quý II

logo

Vào lúc 10h15ph thứ 6 ngày 10/7/2015 tại văn phòng Total tại Hà Nội sẽ diễn ra cuộc họp tổng kết kinh doanh quý II giữa Việt Mỹ và Total Việt Nam.

Cuộc họp sẽ tổng kết lại thành quả kinh doanh trong quý II của Việt Mỹ và đề ra phương hướng kinh doanh của những tháng tiếp theo.

Kính mời ban giám đốc và các cán bộ kinh doanh tới dự cuộc họp theo kế hoạch