Go to Top
Trang chủ > Tin công ty > Thông báo lịch họp báo cáo tháng 8/2012 phòng vòng bi

Thông báo lịch họp báo cáo tháng 8/2012 phòng vòng bi

.

Trân trọng kính mời Ban giám đốc và các đồng chí tham dự cuộc họp báo cáo tháng 8/2012 phòng Vòng bi

Thời gian : sáng thứ 2 ngày 10/09/2012 (sau buổi họp giao ban)

Địa điểm : Tại phòng họp công ty Việt Mỹ.

Vậy kính mong Ban giám đốc các đồng chí có mặt đầy đủ và đúng giờ.


Trân trọng cảm ơn.