Go to Top
Trang chủ > Tin tức > Thực thi luật thiếu nhất quán là rào cản thu hút đầu tư

Thực thi luật thiếu nhất quán là rào cản thu hút đầu tư

Ngày 11/11/2013, Phòng Thương mại Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) chính thức công bố ấn phẩm lần thứ 6 của Sách Trắng 2014 ” Các vấn đề Thương mại, Đầu tư và Kiến nghị”.
.

Đây là ấn phẩm thường niên đưa ra những đánh giá tổng thể về môi trường kinh doanh, kinh tế và pháp lý hiện tại của Việt nam dưới góc nhìn của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu.

EuroCham mong muốn tiếp tục thúc đẩy đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Ảnh minh họa.


Nội dung Sách Trắng 2014 tiếp tục đề cập đến các vấn đề như nguồn nhân lực, quyền sở hữu trí tuệ, thuế, giao nhận và vận tải. Bên cạnh đó, ấn phẩm năm nay có thêm một chương về phát triển bền vững tại Việt Nam.

Tại ấn phẩm, các doanh nghiệp châu Âu đã ghi nhận những thành tựu tích cực, các cơ quan chức năng đã bắt đầu triển khai với những thay đổi trong các lĩnh vực ưu đãi thuế, nhân lực (thông qua Bộ luật lao động mới) và du lịch có trách nhiệm.

Đáng chú ý, các doanh nghiệp châu Âu đặc biệt hoan nghênh đến quyết định bãi bỏ Thông báo 197 liên quan đến yêu cầu nhập khẩu cũng như việc thông qua Luật Giá của Việt Nam trong thời gian qua.

Bên cạnh đó, đại diện các doanh nghiệp cũng đưa ra một số vấn đề tồn tại và mong muốn sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa Chính phủ và khu vực tư nhân.

Chủ tịch EuroCham, ông Preben Hjortlund cũng cho rằng, “mặc dù một số ngành đã có khuôn khổ pháp lý đầy đủ nhưng thách thức chính vẫn xoay quanh việc thực hiện các quy định này.

Vấn đề này phần lớn là do sự chậm trễ trong việc ban hành các văn bản hướng dẫn thực thi hành luật và việc chính quyền địa phương các cấp có cách hiểu và áp dụng các quy định của pháp luật khác nhau.”Ngoài ra, các tiểu ban ngành nghề của EuroCham cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải đảm bảo cơ chế thực thi quyền sở hữu trí tuệ một cách hiệu quả và có sự phối hợp thông qua việc khởi tố kiên quyết hơn.

Việc thiếu cơ chế thực thi quyền sở hữu trí tuệ đã tác động đến phần lớn các ngành như dược phẩm, kinh doanh nông nghiệp đồng thời lĩnh vực giáo dục, đào tạo cần phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế và định giá công bằng…

Qua Sách Trắng năm nay, EuroCham đưa ra mong muốn đồng thành cùng Chính phủ Việt Nam hướng tới những mục tiêu chung như thúc đẩy và tăng cường đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế, tạo ra nhiều cơ hội việc làm mới cho người dân Việt Nam.

Ông Csaba Bundik, Giám đốc Điều hành của EuroCham nhấn mạnh,”Việc công bố Sách Trắng tại thời điểm phát triển các mối quan hệ thương mại quốc tế của Việt Nam, chúng tôi nhận thấy những kiến nghị được đề cập trong Sách Trắng sẽ góp phần hỗ trợ Chính phủ đạt được những kỳ vọng trở thành một quốc gia mạnh trong khu vực”.

 

Theo KTĐT