Go to Top
Trang chủ > Tin công ty > Tổng kết công Tác kinh doanh 2010 – Công ty CP Dầu nhờn Quốc tế Việt Mỹ

Tổng kết công Tác kinh doanh 2010 – Công ty CP Dầu nhờn Quốc tế Việt Mỹ


.

Tổng kết công Tác kinh doanh 2010

Công ty Cổ phần Dầu nhờn Quốc tế Việt Mỹ


Thời gian: 16h00 ngày 12/01/2011

Tại tầng 3 khách sạn Bảo Sơn – số 50 Nguyễn Chí Thanh – Hà Nội

Liên hoan Tổng kết hoạt động kinh doanh 2010 là dịp tốt để Ban Giám đốc công ty, cán bộ nhân viên trong công ty có thể ngồi lại với nhau, cùng nhìn lại hoạt động kinh doanh năm vừa qua, đánh giá mặt tốt, chưa tốt để đưa ra kế hoạch kinh doanh hiệu quả, phù hợp với định hướng, quan điểm kinh doanh của Công ty.

Ngoài ra, liên hoan tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2010 của Việt Mỹ cũng là dịp để Công ty tuyên dương, cá nhân trong công ty và nhà phân phối có thành tích xuất sắc, qua đó khích lệ tinh thần làm việc của cán bộ nhân viên trong công ty và Nhà phân phối trong năm tới 2011.

Mong rằng năm 2011 sẽ là năm kinh doanh thăng hoa với kết quả kinh doanh vượt trội so với năm ngoái 2010.

Một số hình ảnh: